Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 14 Centrum garage, berging en/of magazijn

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'centrum garage, berging en/of magazijn' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • garageboxen;
  • bergingen;
  • magazijnruimten;

alsmede voor:

  • parkeren, uitsluitend op of boven peilniveau, met dien verstande dat tevens parkeren onder peil is toegestaan, indien en voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage'.

2 Bouwregels

  1. Het bouwen van gebouwen dient te geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en de onderstaande bepalingen.

  1. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de bepaling dat de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.