Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 15 Centrum Muur

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'centrum muur' aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de bescherming van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden.

2 Bouwregels

Op deze gronden is het bouwen van bouwwerken toegestaan tot de mate waarin dit bijdraagt aan de bestemming van de gronden.