Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 4 Vervangende regel

Indien op het tijdstip van de bouwaanvraag:

- de bestaande oppervlakte van een bebouwingsvlak;

- de bestaande bebouwing;

afwijkt van de in de bestemmingsregels gegeven regels, mag, in afwijking van deze regels, de bestaande:

oppervlakte;

inhoud;

goothoogte;

bouwhoogte;

afstand tot de as van de weg;

afstand tot de zijdelingse perceelgrens;

- afdekking van gebouwen,

als maximaal toelaatbaar worden aangehouden, mits deze afwijkende oppervlakte, inhoud of maatvoering op legale wijze bij of krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening dan wel Wet ruimtelijke ordening en - voor zover van toepassing - de Woningwet, tot stand is gekomen.