Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 6 Beschermd dorpsgezicht/stadsgezicht (dubbelbestemming)

1 Bestemmingsomschrijving

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het behoud en de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de binnenstad.

2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen, buiten de bebouwing die is toegestaan op grond van het bepaalde in de andere voor die gronden geldende bestemmingsregels, geen bouwwerken worden gebouwd.