Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 8 Onderdoorgang (dubbelbestemming)

1 Bestemmingsomschrijving

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemming, wat betreft de begane grondlaag, tevens bestemd voor verkeers- en verblijfsdoeleinden.

2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen, buiten de bebouwing die is toegestaan op grond van het bepaalde in de andere voor die gronden geldende bestemmingsregels, geen bouwwerken worden gebouwd.