Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 21 Gebruiksregels
 1. Onder een gebruik strijdig met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:
   • het gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van een seksinrichting;
   • het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor het aan huis verbonden beroep;
   • het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
   • het storten van puin en afvalstoffen;
   • opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen daarvan;
   • het gebruik van kelders voor detailhandelsactiviteiten, niet zijnde opslag;
   • opslag van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan.

 1. Onder een gebruik, strijdig met het bestemmingsplan wordt niet verstaan het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, manifestaties en horecaterrein, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift, vergunning, of ontheffing is verleend.