direct naar inhoud van Artikel 1 Begripsbepaling
Plan: Parkeergarage Houtwal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00008-

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 het plan

het bestemmingsplan Parkeergarage Houtwal van de gemeente Harderwijk;

1.2 de plankaart

de als zodanig gewaarmerkte kaart met bijbehorende verklaring, nader aangeduid met ‘tekeningnummer S3-P86’, waarop de bestemming van de in het plan begrepen gronden is aangewezen;

1.3 peil

het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdingang bij voltooiing van de bouw;

1.4 ondergronds

beneden peil.