direct naar inhoud van Artikel 4 Beschermd dorpsgezicht/stadsgezicht (dubbelbestemming)
Plan: Parkeergarage Houtwal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00008-

Artikel 4 Beschermd dorpsgezicht/stadsgezicht (dubbelbestemming)

4.1 Doeleindenomschrijving

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het behoud en de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de binnenstad.

4.2 Bouwvoorschriften

Op of in deze gronden mogen, buiten de bebouwing die is toegestaan op grond van het bepaalde in de andere voor die gronden geldende voorschriften, geen bouwwerken worden gebouwd.